Herstelplan 2021

Het pensioenfonds heeft in de maand februari 2021 het herstelplan geactualiseerd.

 

 

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2020 gestegen van 112,0% naar 112,5%, na een turbulent jaar waarin de feitelijke dekkingsgraad in de maand maart daalde tot 99,4% als gevolg van de coronacrisis. In de maanden daarna trad herstel op.

De beleidsdekkingsgraad was eind 2020 106,0%. De vereiste dekkingsgraad was op dat moment 115,0%. De vereiste dekkingsgraad is nodig om financiële risico’s op te kunnen vangen. Het pensioenfonds heeft dus een reservetekort. Daarom is een herstelplan van toepassing.

De maximale looptijd (prognoseperiode) van het herstelplan is acht jaar. Uitgaande van de feitelijke dekkingsgraad van 31 december 2020 zal het pensioenfonds in normale omstandigheden in twee jaar hersteld zijn naar een beleidsdekkingsgraad boven 115,0%. 

In deze periode is geen of slechts beperkte toeslagverlening (indexatie) mogelijk. Boven een dekkingsgraad van 122,7% (jaarlijks te bepalen percentage) is volledige toeslagverlening mogelijk. 

Als de situatie verslechtert, zal het herstel langer duren. Verder is het niet uitgesloten dat het bestuur aanvullende maatregelen moet nemen, zoals het vragen van een extra bijdrage van de werkgever of een verlaging van de pensioenaanspraken en -rechten.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl