Overige financiële informatie

Kwartaal kerncijfers 2023

Jaarverslag 2022

Kerngetallen
2018-2022

Kosten 2022

Uitkomst haalbaarheidstoets 2023

Samenstelling beleggingen 2022

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Stem- en engagementbeleid

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl