Overige financiële informatie

Kwartaal kerncijfers 2022

Jaarverslag 2021

Kerngetallen
2017-2021

Kosten 2021

Uitkomst haalbaarheidstoets 2022

Samenstelling beleggingen 2021

Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid

Stem- en engagementbeleid

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl