Hoogte van de dekkingsgraad

Ultimo december 2022

.

De feitelijke dekkingsgraad is gedaald in december van 123,9% naar 123,0%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 129,5% naar 129,4%.

Hier vindt u onder andere de kwartaalcijfers, het jaarverslag en het herstelplan.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl