Hoogte van de dekkingsgraad

Ultimo april 2023

2023 5 FEIT DEKKINGSGRAAD
2023 5 BEL DEKKINGSGRAAD

.

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 125,4% naar 126,5%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 129,7% naar 129,3%.

Hier vindt u onder andere de kwartaalcijfers, het jaarverslag en het herstelplan.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl