Pensioenchecker App

Snel een overzicht van uw pensioen met de Pensioenchecker App. 

De pensioenchecker App geeft in één oogopslag inzicht in het persoonlijke, netto pensioeninkomen. Ook kunnen mensen eenvoudig zien of en hoeveel zij zelf moeten bijsparen om later in hun onderhoud te kunnen voorzien en wat de financiële consequentie is van eerder met pensioen gaan. De informatie wordt zo eenvoudig mogelijk aangeboden, zonder uitgebreide uitleg. 

Het is de bedoelding met deze app mensen aan te sporen op tijd in actie te komen als ze eerder willen stoppen met werken of hun pensioeninkomen willen verhogen. De app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play en is beschikbaar voor Android en iOS. Inloggen gaat veilig en simpel met DigiD.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl