Kinderen

Bij uw overlijden hebben uw kinderen mogelijk recht op een wezenpensioen (zie onderwerp ‘Overlijden’ onder de kop 'Wezenpensioen voor uw kinderen').

Heeft u kinderen en komt u te overlijden?

Het pensioenbureau checkt zelf via de Basisregistratie Personen of u kinderen heeft die mogelijk recht hebben op een wezenpensioen. Uw nabestaanden hoeven hier dus niets voor te doen. Meer informatie staat onderaan de pagina ‘Overlijden’.

Wezenpensioen voor uw kind(eren)

Wanneer u overlijdt (of dit nu tijdens uw dienstverband, na pensionering of na beëindiging van het dienstverband is mits u nog pensioenaanspraken bij het pensioenfonds van WKNL heeft staan), krijgen uw kinderen tot hun achttiende jaar een wezenpensioen van het pensioenfonds. Studeert uw kind na zijn of haar achttiende jaar nog? Dan ontvangt uw kind wezenpensioen zolang hij of zij studeert, maar maximaal tot zijn of haar 27e jaar. Zowel uw eigen kinderen, als uw pleeg- en stiefkinderen hebben recht op wezenpensioen.

U hoeft, in tegenstelling tot bij het partnerpensioen, niet voor het wezenpensioen te kiezen als u met pensioen gaat of uit dienst gaat. Uw kinderen zijn altijd verzekerd.

Overlijden tijdens dienstverband

Wanneer u overlijdt terwijl u in dienst bent, is het wezenpensioen per kind 14% van het gecorrigeerde bereikbare ouderdomspensioen. Als beide ouders zijn overleden wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Overlijden na dienstverband of pensionering

Bij uw overlijden na beëindiging van het dienstverband of na pensionering krijgen uw kinderen een wezenpensioen uitgekeerd van 14% van het daadwerkelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Wezenuitkering van de overheid

Als u tegelijkertijd met uw partner komt te overlijden of uw partner was al eerder overleden, dan komt uw kind of komen uw kinderen op grond van de Algemene Nabestaandenwet in aanmerking voor een wezenuitkering van de overheid. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden.
Meer informatie over de ANW vindt u op www.svb.nl

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl