Wijziging (verlaging) pensioenbedragen in Pensioenregister?

juli 2019

Als u uw pensioenrechten van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland raadpleegt via de website van het Pensioenregister www.mijnpensioenoverzicht.nl, komt u misschien wel tot de conclusie dat uw pensioenrechten verlaagd zijn. Gelukkig is dat niet het geval. 

Wat is er wel aan de hand? Wij hebben de gegevens van uw partner in onze administratie opgenomen. Dit heeft gevolgen voor de bedragen die u te zien krijgt op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De ervaring leert namelijk dat de meeste mensen die een partner hebben, bij de ingang van hun ouderdomspensioen kiezen voor de inkoop van een partnerpensioen. Door deze inkoop wordt het ouderdomspensioen lager. Wij houden nu (als er bij ons een partner bekend is) bij de vermelding van de pensioenrechten op het Pensioenregister alvast rekening met de inkoop van zo’n partnerpensioen. Op deze manier geeft het Pensioenregister een wat reëler beeld. Maar …. het is uiteraard niet verplicht om bij de ingang van uw ouderdomspensioen daadwerkelijk voor de inkoop van partnerpensioen te kiezen. Als u een partner hebt, staat het u en uw partner vrij om af te zien van de inkoop van partnerpensioen. U ontvangt dan “gewoon” het ongekorte (hogere) bedrag aan ouderdomspensioen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl