Wijziging regeling verdeling pensioen bij scheiding uitgesteld

april 2022

De voor 1 juli 2022 geplande ingang van de wijziging van de regeling verdeling pensioen bij scheiding (WPS) is uitgesteld.

De ingang is uitgesteld vanwege de inhoudelijke samenhang met de Wet toekomst pensioenen. In de memorie van toelichting is opgenomen dat het de voorkeur heeft om de aanpassing van beide wetten tegelijkertijd uit te voeren, zodat pensioenuitvoerders geen onnodige investeringen hoeven te doen. De huidige regeling blijft dus vooralsnog ongewijzigd gelden. 
Meer weten over de huidige regeling over verdeling van pensioen bij scheiding? Kijk op de pagina over echtscheiding.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl