Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland 

juli 2022

Bij de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan zijn in geen der kiesgroepen (deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden) tegenkandidaten gesteld. Daarmee zijn conform het reglement voor het verantwoordingsorgaan de door het bestuur voorgedragen kandidaten gekozen als leden van het verantwoordingsorgaan. Zij zijn gekozen voor de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2026.

 

Leden kiesgroep deelnemers
Linda (B.) Damen                            KLI Alphen
Ronald (R.) Neve                             WK Alphen

Leden kiesgroep gepensioneerden
Peter (P.E.) Duijff                             Wolters Noordhoff Houten
Reinhard (R.G.C.) Crommelin           WKNL Deventer
Ab (A.C.) Visser                                WKNL Deventer
Peter (P.M.) van der Jagt                  Kluwer Deventer
Paul (P.P.J.M.) Ankoné                      Wolters Noordhoff Groningen
Ron (R.H.) Swens                             WK Alphen

Lid kiesgroep gewezen deelnemers:
Monique (M.B.J.) van der Horst-van Zuijlen        voorheen: Kluwer Alphen   

Lid aangewezen door de werkgever:
Ronald (R.) Stienstra                      WK Alphen

 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl