Uitslag verkiezing voor het verantwoordingsorgaan

juli 2020

De heer F.J. (Fred) Diele is gekozen als nieuw reservelid

Bij de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan voor een nieuw reservelid namens de deelnemers, zijn geen tegenkandidaten gesteld. Daarmee is conform het reglement voor het verantwoordingsorgaan de door het bestuur voorgedragen kandidaat de heer F.J. (Fred) Diele gekozen als reservelid van het verantwoordingsorgaan. Hij is gekozen voor de periode 1 november 2020 t/m 30 juni 2022.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl