Uitslag deelnemersonderzoek 2016

juli 2016

Wat vindt U?

In het voorjaar van 2016 is een groot onderzoek gehouden onder alle (oud-) medewerkers en pensioengerechtigden die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij Sticting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Voor het pensioenfonds- en daarmee voor u - is de uitkomst van zo'n onderzoek van wezenlijk belang. De uitkomsten van het onderzoek worden namelijk meegenomen in de bestuursbesluiten. Uw mening telt echt bij ons pensioenfonds. Iedereen erg bedankt die de moeite heeft genomen mee te doen aan het deelnemersonderzoek.

Bekijk hier het resultaat.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl