Uitnodiging bijeenkomst over risicoprefentieonderzoek

april 2023

In mei zal het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland een zogenaamd “risico-preferentieonderzoek” (RPO) onder haar deelnemers gaan uitvoeren.
Het pensioenfonds is namelijk wettelijk verplicht om periodiek onder haar deelnemers uit te vragen hoe hun risicohouding is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de vraag welke risico’s deelnemers willen lopen met hun pensioen.

Ter voorbereiding op dit RPO wordt een viertal bijeenkomsten georganiseerd, waarin we actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden informeren over de aanleiding, het doel en de inhoud van het RPO. Daarvoor zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

 1. Woensdag 3 mei van 10.00 tot 11.00 uur in vergaderruimte het Inspiratielab van Noordhoff Uitgeverij aan het Winschoterdiep 70A te Groningen

2. Dinsdag 9 mei van 11.00 tot 12.00 uur in vergaderruimte het Binnenhof van Wolters Kluwer aan de Staverenstraat 15 te Deventer

3. Donderdag 11 mei van 15.30 tot 16.30 uur in vergaderruimte RM 201 van Wolters Kluwer aan de Zuidpoolsingel 2 te Alphen aan den Rijn of

4. Dinsdag 9 mei van 12.30 tot 13.30 uur via Teams.

Je wordt van harte uitgenodigd bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn of deze op 9 mei via Teams te volgen. Tijdens de bijeenkomsten wordt een presentatie gegeven en worden aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Je kunt je aanmelden voor een van de bijeenkomsten via mail pensioenfonds@wolterskluwer.com of via telefoon 0570-648079/648081.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl