Uitkomsten enquête maatschappelijk verantwoord beleggen

oktober 2022

In juni 2022 is een enquête gehouden onder alle actieve deelnemers (691) en een representatief gedeelte van de pensioengerechtigden (832) met als onderwerp maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). De respons op de enquête was 18,1%, waar we als pensioenfonds heel blij mee zijn. Dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld

Uit de enquête kan het volgende worden afgeleid:

1. Van de respondenten vindt 84% maatschappelijk verantwoord beleggen een beetje (30%) tot heel (54%) belangrijk. 74% verwacht door maatschappelijk verantwoord beleggen een gelijk tot hoger rendement.

2. Een meerderheid (70%) vindt een lager pensioen als gevolg van maatschappelijk verantwoord beleggen niet acceptabel.

3. Een meerderheid is het volledig (50%) of enigszins (23%) eens met de keuze van het fonds om de Sustainable Developments Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te steunen en daarbij de volgende vier SDG’s als speerpunt te nemen: 

- SDG 3 (goede gezondheid en welzijn);
- SDG 7 (betaalbare en duurzame energie);
- SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie); en
- SDG 13 (klimaatactie). 

4. Aanvullend op het uitsluitingsbeleid van het fonds worden het meest genoemd: kinderarbeid (229 keer), bedrijven met ernstige CO2-uitstoot (147 keer), kansspel- en gokindustrie (168 keer), andere wapens (dan reeds uitgesloten) voor overheden (114 keer) en fossiele brandstoffen (87 keer).

5. De kennis van het beleggingsbeleid en het MVB-beleid van het fonds is gering. Veel actieve deelnemers geven aan beter geïnformeerd te willen worden.

Het pensioenfonds gaat met de uitkomsten van de enquête aan de slag. Allereerst zal het gebruik van SDG’s als speerpunten en extra uitsluitingen worden onderzocht, waarbij kritisch zal worden gekeken naar de kosten en de gevolgen voor het rendement. De komende jaren zal de informatie over MVB op de website worden uitgebreid.

Informatie over het MVB-beleid van het fonds is te vinden op de website via deze link.

 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl