Ruud Kruijff stelt zich voor

januari 2021

Nieuwe voorzitter van het bestuur - Stichting Wolters Kluwer Nederland

Hallo, mijn naam is Ruud Kruijff. Ik ben vanaf 1 januari 2021 voorzitter van uw pensioenfonds, als opvolger van Frans Jan van Buren.

Ik heb mijn hele loopbaan voor en bij pensioenfondsen gewerkt als adviserend en certificerend actuaris c.q. beleidsmedewerker pensioenen en geef nu invulling aan mijn ambitie om mijn kennis en kunde in te zetten als bestuurder van een pensioenfonds.

Met de op handen zijnde wijziging van het pensioenstelsel in Nederland breken uitdagende tijden aan voor pensioenfondsen en dus ook voor pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Ik draag graag mijn steentje bij om het pensioenfonds in uw belang zo goed mogelijk door deze uitdagende tijden te loodsen. Uiteraard samen met de overige bestuursleden en met de vakkundige ondersteuning van het pensioenbureau.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl