Persoonlijk contact belangrijk voor ons pensioenfonds (artikel Pensioen Pro)

juni 2022

Persoonlijk contact voor opf Wolters Kluwer belangrijker dan persoonlijk portaal

Pensioenfonds Wolters Kluwer zit dicht op de deelnemers en de uitvoering. Het zelfadministrerend fonds heeft persoonlijk contact hoog in het vaandel. Bovendien houdt het fonds het fiduciair beheer in eigen hand.

Ons hoofd pensioenadministratie werkt hier al dertig jaar’, zegt Krista Nauta. ‘Zij kent de namen van bijna alle deelnemers uit haar hoofd.’ Nauta is sinds begin van dit jaar directeur van het bestuursbureau van pensioenfonds Wolters Kluwer, dat vijf kamers bezet op de begane grond van het kantoor van Wolters Kluwer in Deventer.

Hoewel het bestuursbureau slechts acht medewerkers telt, besteedt het fonds minder uit dan veel andere fondsen. ‘Dat dit fonds zoveel zelf doet, was voor mij een van de redenen hier te komen werken’, zegt Nauta, die ook in het ABP-bestuur zit.
Ruud Kruijff, namens de werkgevers voorzitter van het fonds, is de afgelopen jaren vanwege corona slechts een paar keer over de vloer geweest bij het bestuursbureau. ‘We hebben veel contact. Maar ik wil de mensen hier ook niet voor de voeten lopen’, aldus Kruijff, die eerder werkte bij Willis Towers Watson.

Zelfadministrerend

De drempel voor deelnemers om binnen te stappen, is laag. ‘Wie een vraag heeft, kan een van de twee pensioenconsulenten aanschieten’, zegt Nauta. ‘We organiseren ook tweemaal per jaar een bijeenkomst met werknemers die bijna met pensioen gaan. Daar komen tien tot twintig medewerkers − vaak met partner − die vaak al tientallen jaren hier werken en de anderen ook kennen. Het lijkt wel een reünie. Degenen die nog vragen hebben, kunnen een aparte afspraak maken met een van onze pensioenconsulenten.’

‘Dat persoonlijke contact wordt enorm op prijs gesteld’, weet Nauta. ‘Dat is een verschil met grote pensioenfondsen. Het is ook een reden dat we tot nu toe geen persoonlijk portaal op onze site hebben zoals veel andere fondsen. We besteden alleen geld aan zaken waar deelnemers iets aan hebben.’ Wolters Kluwer is een van de weinige zelfadministrerende fondsen. Als basis gebruikt het fonds een it-pakket van Visma Idella. Zo’n eigen systeem maakt het eenvoudiger meer zelf te bepalen. Zo hanteert het fonds een vroegere uitbetalingsdatum dan gebruikelijk. Hierdoor zagen gepensioneerden dit jaar al op 15 januari dat hun pensioen voor het eerst sinds jaren was gestegen. ‘We konden 2,12% indexatie geven’, zegt Kruijff. ‘Dat is nog niet de 2,7% inflatie van 2021, maar wel een groot deel.’ Als gevolg van de lage dekkingsgraad van de afgelopen jaren kijken deelnemers nog wel aan tegen een indexatieachterstand van maximaal 16% (actieven) of 22% (slapers en gepensioneerden).

De dekkingsgraad van het fonds, dat €1,3 mrd onder beheer heeft, is sinds begin dit jaar dankzij de gestegen rente flink opgelopen. Eind maart stond de teller op 128,8%. ‘Een belangrijk onderwerp op de bestuursagenda is hoe we omgaan met indexatie de komende jaren in de aanloop naar het nieuwe stelsel’, zegt Kruijff.

Dc-regeling

De werkgever, het beursgenoteerde Wolters Kluwer, heeft de afgelopen tijd regelmatig diep in de buidel getast om de pensioenopbouw van 1,875% op peil te houden. De premie was in 2018 vastgeklikt op 24%, maar de afgelopen jaren heeft de uitgever extra premie betaald en een achtergestelde lening van €25 mln kwijtgescholden. In 2021 was de premie zelfs opgelopen tot 31,7%. Kruijff: ‘Dat is coulant van Wolters Kluwer. Dat handelt vanuit een zorggedachte. Daar zijn we erkentelijk voor.’ Hoewel de werkgever ook dit jaar 4%-punt extra premie betaalde – dit jaar is de premie 28% − moest het fonds de opbouw verlagen naar 1,58%. De db-regeling staat in de boeken van Wolters Kluwer. Voor veel beursgenoteerde ondernemingen was dat de afgelopen jaren reden over te stappen op dc, omdat ze geen fluctuerende pensioenverplichtingen op hun balans wilden. Dit speelt niet bij Wolters Kluwer, zegt Kruijff. ‘Wolters Kluwer hecht veel waarde aan een goed pensioen. Wij hebben tot nu toe geen signalen dat zij van de db-regeling willen afstappen.’ Uit de jaarlijkse sterkte-zwakteanalyse van het fonds blijkt bovendien dat het fonds voldoende omvang heeft om de regeling van Wolters Kluwer ook in de toekomst zelfstandig uit te voeren. ‘Eén nieuwe regeling voor zowel toekomst als verleden achten we het meest in het belang van de deelnemers. Maar het fonds houdt rekening met verschillende scenario’s, mochten sociale partners onverhoopt een andere keuze maken’, aldus Nauta.

Niet alle werknemers van Wolters Kluwer bouwen pensioen op bij het opf dat sinds 1991 bestaat, na de fusie tussen Pensioenfonds Wolters Samson Groep en het Kluwer Pensioenfonds. Het gevolg van de omvorming van een traditionele uitgeverij naar een informatieconcern. Wolters Kluwer heeft de afgelopen jaren diverse it-achtige ondernemingen overgenomen. De meeste hadden een eigen individuele dc-regeling, inmiddels allemaal ondergebracht bij Zwitserleven. Bij die onderdelen werken circa 350 mensen. Wolters Kluwer heeft tot nu niet geprobeerd tot één regeling te komen voor alle werknemers, omdat de arbeidsvoorwaarden van beide groepen medewerkers op veel meer punten van elkaar verschillen. ‘Alleen het pensioen harmoniseren is dan lastig’, aldus Nauta.

Gedateerd

Dat Wolters Kluwer meerdere pensioenregelingen heeft, maakt de transitie naar het nieuwe stelsel complexer. De governance rond pensioen was tot voor kort hoofdzakelijk gericht op de db-regeling. De zogeheten sociale pensioencommissie, met vertegenwoordigers van de werkgever en de centrale ondernemingsraad, bepaalt de regeling die het pensioenfonds uitvoert. Omdat die niet voor alle werknemers geldt, is in 2021 door de sociale partners een projectgroep in het leven geroepen die zich buigt over de overgang naar het nieuwe stelsel. ‘Wij tweeën zitten namens het pensioenfonds ook in die projectgroep’, zegt Kruijff. ‘Verder zijn ook twee werknemers met een individuele dc-regeling lid van de projectgroep.’ De projectgroep is zich nog aan het oriënteren. ‘Er is nog geen voorkeur voor een bepaald contract. Of het bedrijf de transitie wil aangrijpen om over te gaan op één regeling, ligt ook nog open’, zegt Nauta. Dit jaar moet de projectgroep de belangrijkste knopen hebben doorgehakt. ‘Wolters Kluwer wil in 2025 over naar het nieuwe stelsel. Als je later overstapt, loop je het risico dat er onvoldoende capaciteit is bij it-leveranciers, uitvoerders en consultants’, zegt Nauta. Onlangs heeft het bestuur vastgesteld dat het solidaire contract beter past bij de deelnemers dan het flexibele contract. ‘Dat is daarnaast het meest in lijn met het fonds zoals dat nu is georganiseerd. Maar wij bepalen niet welk contract het wordt. Dat is aan sociale partners. We hebben laten weten dat we in beginsel beide regelingen kunnen uitvoeren.’

De website van het fonds oogt gedateerd. ‘We hebben medewerkers gevraagd wat ze vinden van de site. We waren blij verrast te horen dat ze tevreden zijn over de website. Als ze informatie zoeken, is die daar te vinden. Dat is ook het doel van de website, waardoor we op dit moment liever investeren in andere zaken’, zegt Nauta.

Private equity

De site gaat op den duur wel op de schop. Nauta: ‘In het nieuwe stelsel komen meer keuzemogelijkheden en ook deelnemers willen steeds meer met zelf-service kunnen doen. Binnenkort stappen we over op meer digitale klantbediening, die we combineren met persoonlijke begeleiding.  De jaarlijkse uitvoeringskosten van het fonds zijn €233 per deelnemer (actieven en gepensioneerden). De vermogensbeheerkosten, die minder in het oog lopen maar een veel grotere invloed hebben op het pensioenresultaat, bedragen inclusief transactiekosten 0,37% van het vermogen. Het gemiddelde voor de sector is 0,5%. De lage kosten zijn te danken aan het beleggingsbeleid zonder toeters of bellen. Kruijff: ‘Onze beleggingen in private equity zijn we bijvoorbeeld al jaren aan het afbouwen. Het gaat om een klein percentage van de totale portefeuille die onevenredig veel aandacht opeist. Bovendien zijn de kosten hoog vanwege prestatievergoedingen.’ De twee beleggingsdeskundigen van het bestuursbureau doen in samenspraak met de beleggingscommissie van het bestuur het fiduciair beheer. Kruijff: ‘We werken om het overzichtelijk te houden met een beperkt aantal vermogensbeheerders. BlackRock is onze strategisch adviseur. Bij de selectie van fondsen schakelen we andere partijen in. We maken zelf ons beleggingsplan en ook monitoren we vermogensbeheerders zelf.’

Esg-beleid

De beleggingsmix was jarenlang 65% vastrentend en 35% zakelijke waarden, maar is onlangs gewijzigd. ‘We hebben vorig jaar besloten meer risico te nemen en over te gaan op 60/40. Daar hoefden we weinig voor te doen. De aandelen waren zo gestegen dat we bijna vanzelf en zonder transactiekosten op de gewenste verhouding uitkwamen’, zegt Nauta. Het fonds belegt zo veel mogelijk passief, maar niet in de brede MCSI-index met ruim 1600 ondernemingen. ‘We beleggen sinds 2018 in een ontwikkelde-marktenindex die bestaat uit de vierhonderd bedrijven met de hoogste esg-scores. De resultaten wijken nauwelijks af van de brede index. Voor opkomende markten overwegen we eveneens over te stappen op een vergelijkbare esg-index.’ De renteafdekking, die op 45% staat, is gekoppeld aan de hoogte van de rente. ‘Zodra de rente op 1,5% belandt, moeten we volgens de staffel de afdekking verhogen naar 55%’, zegt Kruijff. ‘Dat is geen automatisme. Het bestuur kan hiervan afwijken, maar moet die beslissing wel kunnen onderbouwen. We hebben die staffel niet voor niets ontwikkeld.’

Pensioenfonds Wolters Kluwer is geen voorloper op esg-terrein. ‘We vinden het belangrijk, maar als klein fonds zijn de mogelijkheden beperkt om je eigen stempel erop te drukken. Bovendien zijn we een passieve belegger’, zegt Kruijff. Engagement en stemmen heeft het fonds uitbesteed aan BlackRock. Desalniettemin scherpt het fonds, een van de vele ondertekenaars van het IMVB-convenant, het esg-beleid aan. ‘We hebben een viertal sustainable development goals gekozen. We moeten nog onderzoeken hoe we dat omzetten in het beleggingsbeleid. Ook gaan we de vier sdg’s nog voorleggen aan de deelnemers’, meldt de voorzitter.

Nieuw administratiesysteem

De komst van het nieuwe stelsel is voor het fonds mede aanleiding op zoek te gaan naar een nieuw administratiesysteem. ‘Dat moet je doen vóór de transitie. We zijn bezig met een selectieprocedure’, zegt Krista Nauta. ‘Ook onze huidige leverancier Visma Idella doet mee. De optie uitbesteden nemen we ook mee. IVPA, het huidige administratiesysteem, is niet geschikt voor het nieuwe stelsel. Leverancier Visma Idella heeft dit systeem inmiddels doorontwikkeld in een software as a service-oplossing, genaamd VIPS. Het pensioenfonds heeft de eerste ronde van het selectieproces achter de rug en een lijst gemaakt met een beperkt aantal leveranciers die een voorstel gaan doen. Nauta: ‘We willen voor de zomer een keuze maken zodat we volgend jaar kunnen overstappen naar een nieuw systeem’.

Artikel uit Pensioen Pro, fotografie Peter Strelitski

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl