Pensioenpremie en opbouwpercentage 2021

februari 2021

De sociale pensioencommissie (het overlegorgaan tussen sociale partners over de pensioenovereenkomst) heeft in 2015 afspraken over de pensioenregeling gemaakt voor een langere periode. Deze afspraken zijn in 2020 verlengd.

Door de historisch lage rente per ultimo 2020 bleek de pensioenpremie niet toereikend om het opbouwpercentage van 1,875% voor 2021 te handhaven. Wolters Kluwer ging daarom akkoord met een eenjarige verhoging van de pensioenpremie naar 31,7%. De aanvullende 7,7% wordt in 2021 volledig betaald door Wolters Kluwer Nederland.

Premie en pensioenopbouw na 2021
Voor het jaar 2022 en verder zal door de sociale partners een nieuw besluit over de premie worden genomen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de premie 24% zal bedragen. Op basis van de rente per ultimo 2020 is de verwachting dat het opbouwpercentage bij een premie van 24% in 2022 beduidend lager zal uitvallen dan 1,875%. In het verlengde daarvan zal het partner- en wezenpensioen na 2021 ook lager zal zijn

De pensioenpremie voor 2021 bedraagt in totaal dus 31,7% van de pensioengrondslag, hiervan is:

  • werknemerspremie 8,0% (gelijk aan 2020)
  • werkgeverspremie 16,0% (gelijk aan 2020)
  • extra bijdrage werkgever 7,7%

De bedragen van 2021 voor de franchise, het maximaal pensioengevend salaris en maximum pensioengrondslag zijn wél gewijzigd ten opzichte van 2020. 

  • franchise € 14.544,- (in 2020 was dit € 14.167,-)
  • maximaal pensioengevend salaris € 112.189,- (in 2020 was dit € 110.111,-)
  • maximum pensioengrondslag € 97.645,- (in 2020 was dit € 95.944,-)

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl