Pensioenfonds ondertekent convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen

april 2019

Het pensioenfonds heeft op 28 maart 2019 het IMVB-convenant ondertekend. IMVB staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Pensioenfondsen werken samen met de overheid, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn hierbij het uitgangspunt. In deze richtlijnen staan aanbevelingen voor ondernemingen op het gebied van onder andere milieu, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, bestrijding van corruptie, consumentenbelangen en belastingen.

Door deelname aan het convenant neemt het pensioenfonds verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk bereiken van een duurzame samenleving. Hieraan wordt invulling gegeven door de beleggingen (binnen de doelstelling van het pensioenfonds voor een goed en waardevast pensioen) te richten op duurzame resultaten op de lange termijn.

Voor de concrete invulling door het pensioenfonds zie maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en stembeleid.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl