Pensioenbedragen in drie scenario's

oktober 2019

Nieuw op mijnpensioenoverzicht.nl: pensioenbedragen in drie scenario’s

Vanaf 1 oktober 2019 ziet u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Het betreft hier een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW. Vanaf 2020 ziet u ook op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) zo’n inschatting. Op de UPO gaat het dan om het pensioen dat u van SPWKN ontvangt. De inschatting van uw totale pensioen vindt u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl onder “vooruitblik”.

Lees meer »

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl