Pensioen per 1 januari met 9,73% omhoog

november 2022

Pensioen per 1 januari met 9,73% omhoog!

We zijn blij te kunnen melden dat we in deze tijden van hoge inflatie de pensioenen voor alle deelnemers opnieuw kunnen verhogen. Per 1 januari 2023 verhogen we de pensioenen met 9,73% (in januari 2022 was dit 2,12%).

Dit geldt voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Hoewel dit niet de volledige prijsindex volgt, wordt in elk geval een groot deel gecompenseerd. Een dergelijk hoge indexatie hebben we niet eerder toegekend. Bij de besluitvorming heeft het bestuur daarom nadrukkelijk oog gehad voor evenwichtigheid en de belangen van alle deelnemers. Daarbij is rekening gehouden met de directe koopkrachtdaling van pensioengerechtigden enerzijds en de (slechte) economische vooruitzichten anderzijds. Het bestuur is van mening dat het fonds ook na deze toeslagverlening financieel sterk genoeg blijft om financiële tegenvallers zo veel mogelijk op te kunnen vangen en een soepele overgang op het beoogde nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken.
Wat het effect van de verhoging op het persoonlijk pensioen van de deelnemers is, wordt gecommuniceerd op het Uniform Pensioenoverzicht dat we jaarlijks versturen. Pensioengerechtigden ontvangen dit overzicht in december 2022. Actieve en gewezen deelnemers ontvangen dit in de loop van 2023.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl