Overheid verruimt indexatiemogelijkheden voor pensioenfondsen

juni 2022

Zoals u misschien heeft gelezen, verruimt de wetgever per 1 juli 2022 de indexatiemogelijkheden voor pensioenfondsen. Door deze verruiming kunnen veel fondsen die afgelopen 1 januari niet konden indexeren, dit nu wel en kondigen daarom nu aan dit alsnog te doen met ingang van 1 juli.

De financiële positie van Pensioenfonds Wolters Kluwer was eind vorig jaar al zo goed, dat het bestuur kon besluiten de pensioenen al per 1 januari 2022 te verhogen met 2,12%. Vandaar dat er voor u geen (extra) verhoging plaatsvindt per 1 juli 2022.

Op dit moment bekijkt het bestuur of het mogelijk is om voor de indexatie op 1 januari 2023 gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden. Het bestuur begrijpt dat met de huidige hoge inflatie, een zo hoog mogelijke indexatie wenselijk is voor u. Om gebruik te mogen maken van de verruimde regels, is het bestuur mede afhankelijk van sociale partners (werkgever en werknemers). Eind dit jaar neemt het bestuur een besluit over de indexatie per 1 januari 2023. Als onze financiële positie het dan nog steeds toelaat, hopen we uw pensioen dan zoveel mogelijk te kunnen laten meestijgen met de gestegen prijzen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl