Nieuwe regels voor kleine pensioenen

december 2018

Nieuwe regels voor kleine pensioenen 

Wie in zijn leven verschillende werkgevers heeft, kan daardoor ook verschillende (kleine) pensioenpotjes hebben. Per 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor kleine pensioenen.

Waarom nieuwe regels?

Op dit moment mogen pensioenfondsen en verzekeraars pensioenen tot € 474,11 per jaar afkopen. Dan krijgt u de waarde van het pensioen in een keer uitbetaald. Dit bedrag hoort dan niet meer bij uw pensioen voor later. Met als risico dat iemand op zijn pensioenleeftijd niet genoeg pensioen heeft. De overheid wil dat veranderen.

Wat verandert er voor kleine pensioenen bij SPWKN?

Wat er door deze nieuwe regels verandert voor uw pensioen bij SPWKN  hangt af van de hoogte van het opgebouwde pensioen.

Heel kleine pensioenen tot € 2 vervallen

Heeft u een heel klein pensioen (maximaal € 2,- bruto per jaar) opgebouwd bij SPWKN en gaat u op of na 1 januari 2019 uit dienst? Dan vervalt dit pensioen. Dat mag op grond van de nieuwe regels, omdat de administratiekosten voor deze hele kleine pensioenen relatief hoog zijn.

Kleine pensioenen tussen de € 2 en € 474,11 worden samengevoegd

Heeft u een klein pensioen (meer dan € 2,- en minder dan € 474,11 bruto per jaar) opgebouwd bij SPWKN en bent u op of na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan wordt dit kleine pensioen vanaf 1 januari 2019 automatisch samengevoegd bij het pensioen dat u bij uw huidige of nieuwe pensioenuitvoerder opbouwt. U hoeft hiervoor niets te doen. Op deze manier behoudt u uw pensioen en is het over minder potjes verdeeld.
Is er niet meteen een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan bekijkt SPWKN daarna jaarlijks opnieuw of het opgebouwde pensioen overgedragen kan worden. Kan dat na 5 jaar nog steeds niet? Dan mag SPWKN het pensioen afkopen. Dit gebeurt alleen als u hiervoor toestemming geeft.

Vraag zelf waardeoverdracht aan bij een pensioen hoger dan € 474,11

Is uw pensioen bij SPWKN  hoger dan € 474,11 bruto per jaar en wilt u het meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan gaat dat niet automatisch. U moet dan zelf waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Meer informatie

Het pensioenreglement wordt per 1 januari 2019 op bovengenoemde punten aangepast. Zodra het reglement is aangepast, zal SPWKN hierover meer informatie verstrekken. Heeft u vragen over de nieuwe regels rond kleine pensioenen? Neem dan contact op met het pensioenbureau van SPKWN.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl