Nabestaandenpensioen goed geregeld?

november 2019

SVB, Pensioenfederatie en NIBUD ontwikkelen eenvoudige checklist: geldwijzernabestaanden.nl

Kan ik de huur of hypotheek nog wel betalen als mijn partner overlijdt? Het inkomen van samenwonenden en gehuwden kan fors dalen als een van beiden overlijdt. Zeker als er geen nabestaandenpensioen is. Dat is de reden dat het Nibud, de SVB en de Pensioenfederatie de handen ineen hebben geslagen en samen de online tool www.geldwijzernabestaanden.nl lanceren. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. De organisaties willen het hiermee voor consumenten makkelijker maken om uit te zoeken wat de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden zijn.

Krijg ik nabestaandenpensioen?

In 2018 verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden, al dan niet met kinderen, hun partner door overlijden. Hierdoor valt ook het inkomen van die partner weg, wat vaak een forse inkomensdaling veroorzaakt. Het hangt van het inkomen van de nabestaande en de eventuele aanvullende financiële regelingen af wat het effect hiervan is op het totale huishoudinkomen. Het wel of niet hebben van een nabestaandenpensioen maakt een groot verschil. Dit is een regeling die bij veel pensioenfondsen is opgenomen. Bij overlijden krijgen de achterblijvende partner en eventuele kinderen maandelijks een bedrag uitgekeerd. Zonder nabestaandenpensioen halveert het inkomen al snel. Met name mensen wiens partner geen pensioenregeling heeft zoals zzp’ers of mensen met een uitkering, wordt geadviseerd met geldwijzernabestaanden.nl te checken hoe zij er financieel voor staan als hun partner overlijdt.

Regelingen na overlijden zijn:

  • via de overheid: Algemene nabestaanden wet (Anw), via de SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  • via een pensioenfonds: nabestaandenpensioen, via pensioenuitvoerder
    zelf geregeld: overlijdensrisicoverzekering, via
  • verzekeringsmaatschappij.Eigen vermogen (spaargeld, beleggingen, lijfrentes)

Financiële rust en zekerheid bij overlijden

De Geldwijzer Nabestaanden is een startpunt voor mensen die meer inzicht willen in de financiële gevolgen na overlijden. Arjan Vliegenthart, directeur Nibud: “Een overlijden geeft zoveel stress en emotie dat het fijn is als mensen zich niet ook nog met hun financiën hoeven bezig te houden. Als mensen vooraf al eens hebben uitgezocht wat er financieel gezien gebeurt na overlijden, hebben ze daar iets meer rust over. Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter Pensioenfederatie: “Als pensioensector willen we niet dat mensen voor verrassingen komen te staan. Niet iedere pensioenregeling is gelijk; wisselen van baan kan bijvoorbeeld leiden tot een ander financieel plaatje. Daarom hebben we samen deze Geldwijzer Nabestaanden ontwikkeld.”

Pensioen3daagse

Ook de Pensioen3daagse, een initiatief van Wijzer in geldzaken, zal van 5 t/m 7 november in het teken staan van het nabestaandenpensioen. Kijk op wijzeringeldzaken.nl voor nieuws en activiteiten en achtergronden over dit thema.

 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl