Langzamere stijging van de AOW-leeftijd

juli 2019

De Eerste Kamer heeft op 2 juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel “temporisering verhoging van de AOW-leeftijd”. De wetswijziging is nodig om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord.
De langzamere stijging van de AOW-leeftijd is onderdeel van het pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners hebben gesloten.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl