Jaarverslag 2022

juli 2023

2022 voorkant jv

Het jaarverslag  geeft een terugblik op 2022. Het was een turbulent jaar met het positieve einde van de coronamaatregelen, maar ook het vreselijke begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

"Wij blijven als pensioenfonds de belangen van onze deelnemers zo goed mogelijk behartigen" schrijft de voorzitter van het bestuur, "Zo vragen bijvoorbeeld maatschappij en wetgever in toenemende mate inspanningen van pensioenfondsen om hun beleggingsbeleid zo duurzaam mogelijk in te richten. Maar daarbij is uiteraard wel de stem van onze deelnemers belangrijk. Daarom hebben wij in 2022 onderzoek gedaan naar wat deelnemers vinden van duurzaam beleggen. Op dit moment zijn wij aan het bekijken hoe wij de resultaten van dat onderzoek kunnen vertalen naar ons beleggingsbeleid. Ook hierover leest u meer in het bestuursverslag."

Als u meer wil weten over het beleggingsbeleid en de financiën van het pensioenfonds, kijk dan op de pagina  Overige financiële informatie.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl