Jaarbericht juli 2020

juli 2020

Jaarbericht van het pensioenfonds

Beleggen is altijd onzeker, maar in deze tijd nog meer
Mijn naam is Paul van Aalst. Ik ben professioneel pensioenfondsbestuurder en -adviseur. Sinds 2012 ben ik bestuurslid van Stichting Pensioenfonds
Wolters Kluwer Nederland en voorzitter van de beleggingscommissie. Eenzelfde rol heb ik bij Stichting Pensioenfonds Grontmij en daarnaast adviseer
ik nog enkele andere pensioenfondsen op het gebied van vermogensbeheer. Ik ben 55 jaar en woon in Bilthoven samen met Hendrien en – in deze
coronatijd – onze twee studerende kinderen Lotte en Luc. 

Lees hier het artikel

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl