Jaarbericht 2022

augustus 2022

Het Jaarbericht juli 2022 is onlangs verstuurd. Hier kunt u het digitaal lezen!

In dit jaarbericht staat natuurlijk een overzicht van de cijfers uit het jaarverslag 2021 van het pensioenfonds. Maar hierin leest u ook wat Margreet Verhoef vertelt over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Onze directeur Krista Nauta stelt zich voor en brengt je op de hoogte van de veranderingen in de pensioenwereld en bij het pensioenbureau. Doen wij een oproep om deel te nemen aan het klantenpanel in november en kunt u kennismaken met de nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan. 

Wij wensen u veel leesplezier met het Jaarbericht 2022

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl