Jaarbericht 2021

juli 2021

Het Jaarbericht juli 2021 staat nu op onze website.

U kunt het jaarbericht vinden op onze website onder informatie het onderdeel brochures.

In dit Jaarbericht staat onder andere de volgende berichten: Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland klaar voor de toekomst, Maatschappelijk verantwoord beleggen steeds belangrijker, praat jij al over pensioen en de dekkingsgraad laat stevig hersel zien.

Kortom, bekijk het Jaarbericht met veel leesplezier!

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl