Inval Rusland in Oekraïne

maart 2022

Het bestuur is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne.

Het pensioenfonds heeft een gering belang in aandelen van Russische bedrijven, in totaal ongeveer 0,1% van de beleggingsportefeuille. De verkoop van deze beleggingen is op dit moment niet mogelijk, omdat er niet kan worden gehandeld in deze aandelen door maatregelen van de Russische centrale bank.

De reactie op de aandelenbeurzen en de ontwikkeling van de rente was weliswaar negatief, maar is nog beperkt gebleven. Er was ook snel al weer enig herstel te zien.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en de gevolgen daarvan op de financiële positie van het pensioenfonds.

 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl