Informatiefilm over risicopreferentie onderzoek

mei 2023

Introductie RPO

Van de bijeenkomst voor de introductie van het risicoprefentie onderzoek (RPO) op 9 mei 2023 is onderstaande opname gemaakt.

Een verzoek om mee te doen aan het onderzoek risicohouding is aan de deelnemers verstuurd. De uitnodiging zit in de Berichtenbox van www.Mijn.Overheid.nl of is per brief en aan de aktieve deelnemers per e-mail verstuurd.

Het is belangrijk dat je laat weten hoe jij naar financiële risico's kijkt!
Doe dus vooral mee aan het onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek stelt het pensioenfonds het beleggingsbeleid vast.

Uitleg
Bekijk ook de presentatie met de uitleg over het onderzoek en het invullen van de vragenlijst, die is gegeven tijdens de bijeenkomsten.

Vragen?
Heb je vragen over het RPO of het nieuwe pensioenstelsel? De vragen gesteld tijdens de bijeenkomsten over het RPO en het nieuwe pensioenstelsel worden in dit overzicht beantwoord. 

Nieuw pensioenstelsel
Wil je meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel? De meeste informatie over het nieuwe stelsel is nog algemeen. Vanuit de overheid zijn verschillende websites ingericht om iedereen te informeren over het nieuwe stelsel. De links naar deze websites zijn in ons informatieoverzicht opgenomen. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl