Herstelplan 2020

maart 2020

Het pensioenfonds heeft in de maand februari 2020 een nieuw herstelplan opgesteld.

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2019 gestegen van 108,6% naar 112,0%. De beleidsdekkingsgraad was eind 2019 108,0%. De vereiste dekkingsgraad was op dat moment 115,9%. De vereiste dekkingsgraad is nodig om financiële risico’s op te kunnen vangen. Het pensioenfonds heeft dus een reservetekort. Daarom is een herstelplan van toepassing.

De maximale looptijd (prognoseperiode) van het herstelplan is acht jaar.
Uitgaande van de feitelijke dekkingsgraad van 31 december 2019 zal het pensioenfonds in normale omstandigheden in twee jaar hersteld zijn naar een beleidsdekkingsgraad boven 115,9%.

In deze periode is geen of slechts beperkte toeslagverlening (indexatie) mogelijk. Boven een dekkingsgraad van 124,0% (jaarlijks te bepalen percentage) is volledige toeslagverlening mogelijk.

Als de situatie verslechtert, zal het herstel langer duren. Verder is het niet uitgesloten dat het bestuur aanvullende maatregelen moet nemen, zoals het vragen van een extra bijdrage van de werkgever of een verlaging van de pensioenaanspraken en -rechten.

In de eerste maanden van 2020 werden de financiële markten geraakt door de mogelijk negatieve economische gevolgen van het Coronavirus. Als deze situatie in 2020 niet verbetert, betekent dit dat het herstel van de dekkingsgraad naar het gewenste niveau langer zal duren.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl