Goed nieuws over uw pensioen!

januari 2022

Omdat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021 is geëindigd op 120,2% (eind 2020 was dat afgerond 106%), betekent dit dat per 1 januari 2022 weer een toeslag verleend kan worden en wel van 2,12%. 

Voor toeslagverlening moet de dekkingsgraad hoger zijn dan 110%. Meer informatie over toeslagverlening staat in dit bericht.

Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op onze website bij Financieel.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl