Feitelijke dekkingsgraad is gestegen, maar beleidsdekkingsgraad is gedaald in april 2023

mei 2023

2023 5 Grafiek

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 125,4% naar 126,5% door positieve resultaten op de aandelenmarkten.
Een lichte stijging van de rente had ook een positief, maar kleiner, effect.

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 125,4% naar 126,5% door positieve resultaten op de aandelenmarkten. 
Een lichte stijging van de rente had ook een positief, maar kleiner, effect.

Meer informatie over de dekkingsgraad vind je op de pagina Financieel en Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl