Dekkingsgraad weer omhoog door stijging van aandelenmarkten

november 2022

De feitelijke dekkingsgraad steeg in oktober van 133,6% naar 136,0% door een stijging van de aandelenmarkten.  
Het bestuur blijft in 2022 vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 43% aandelen en vastgoed en 57% vastrentende waarden. 

De beleidsdekkingsgraad steeg in oktober van 128,2% naar 129,3%.
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden.


Meer weten?
Deze informatie vind je op de pagina Financieel.
Lees ook de toelichting op het verloop van de dekkingsgraad.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl