Dekkingsgraad van september 2022

oktober 2022

De feitelijke dekkingsgraad daalde in september van 135,3% naar 133,6% door een daling van de aandelenmarkten. De  beleidsdekkingsgraad steeg in september van 127,2% naar 128,2%.

Het bestuur blijft in 2022 vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 42% aandelen en vastgoed en 58% vastrentende waarden. 

Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Meer informatie over de dekkingsgraad staat bij het onderdeel financieel en toelichting op het verloop van de dekkingsgraad.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl