Dekkingsgraad november 2022

december 2022

De feitelijke dekkingsgraad daalde in november van 136,0% naar 123,9%.
In de dekkingsgraad wordt rekening gehouden met de toegekende indexatie van 9,73% per 1 januari 2023. Zonder deze toekenning zou de dekkingsgraad gelijk zijn gebleven.

De beleidsdekkingsgraad steeg in november van 129,3% naar 129,5%.
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Op 1 januari 2023 wordt een gedeeltelijke toeslagverlening toegekend van 9,73%.

Meer weten over de dekkingsgraad? Ga naar het onderdeel financieel op onze website. Of bekijk de overige financiële informatie, zoals het gedeelte over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl