Dekkingsgraad maart 2022

april 2022

De feitelijke dekkingsgraad steeg in maart van 123,3% naar 128,8%.  De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) steeg van 121,5% naar 122,3%.

Dit kwam door een stijging van de rekenrente en een positief resultaat op de aandelenmarkten.

Het bestuur blijft in 2022 vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 45% aandelen en vastgoed en 55% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de pagina financieel en de toelichting op het verloop van de dekkingsgraad.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl