Dekkingsgraad december 2022

Januari 2023

De feitelijke dekkingsgraad daalde in december van 123,9% naar 123,0%.
De daling van de feitelijke dekkingsgraad werd veroorzaakt door een daling van de aandelenmarkten. De rekenrente steeg en had in december een positief effect op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad daalde in december van 129,5% naar 129,4%. 
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. 

Per 1 januari 2023 is een gedeeltelijke toeslagverlening toegekend van 9,73%.

Meer informatie over de dekkingsgraad vind je op de pagina "Financieel" en "Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad".

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl