Dekkingsgraad augustus 2022

september 2022

De feitelijke dekkingsgraad steeg in augustus van 131,0% naar 135,3% door een stijging van de rekenrente.

Een daling van de aandelenmarkten had een negatief effect.
De beleidsdekkingsgraad steeg in augustus van 126,1% naar 127,2%.

Wat is nu de dekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

Lees ook de toelichting op de dekkingsgraad en meer financiële informatie.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl