De feitelijke dekkingsgraad is iets gedaald

augustus 2022

De feitelijke dekkingsgraad daalde in juli van 131,9% naar 131,0% door een daling van de rente. Herstel op de aandelenmarkten had een positief effect.

De financiële markten signaleren een mogelijke recessie door hoge inflatie en energieprijzen. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en frictie tussen de Verenigde Staten en China aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten. Een verdere daling van de aandelenmarkten, rekenrente en dekkingsgraad is mogelijk.

De beleidsdekkingsgraad steeg in juli van 125,1%  naar 126,1%

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Per 1 januari 2022 zijn de pensioenen verhoogd met 2,12%.

Lees ook de toelichting op het verloop van de dekkingsgraad.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl