De feitelijke dekkingsgraad daalde in mei van 126,5% naar 126,0%

juni 2023

2023 6 Grafiek

De feitelijke dekkingsgraad is gedaald door een negatief resultaat op de aandelenmarkten. De rekenrente bleef nagenoeg gelijk.

Het bestuur blijft vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 43% aandelen en vastgoed en 57% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en informeert de deelnemers elke maand.

Kerninflatie blijft aanhouden en wordt gedreven door de dienstensector en krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast blijven geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en frictie tussen de Verenigde Staten en China aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten zorgen. Een daling van de aandelenmarkten, rekenrente en/of dekkingsgraad is mogelijk.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl