De dekkingsgraad steeg weer in februari!

maart 2022

De feitelijke dekkingsgraad steeg in februari van 121,2% naar 123,3%.

Dit kwam door een stijging van de rekenrente. Het resultaat op de aandelenmarkten was negatief.

Het bestuur blijft in 2022 vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 43% aandelen en vastgoed en 57% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, onderlinge sancties tussen het Westen en Rusland en de gevolgen op de wereldeconomie zorgen voor onzekerheid op de financiële markten. Bovendien is de inflatie sterk opgelopen, vooral als gevolg van schaarste van energie en andere grondstoffen, en de verwachting is dat de inflatie op een hoger niveau blijft dan voorgaande jaren. Centrale banken lijken daarom renteverhogingen niet langer uit te sluiten.

De beleidsdekkingsgraad steeg in februari van 120,9% naar 121,5%.

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Per 1 januari 2022 is een gedeeltelijke toeslagverlening toegekend van 2,12%. 

Volg de dekkingsgraad elke maand op de pagina Financieel.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl