De dekkingsgraad is weer gestegen!

mei 2022

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 128,8% naar 131,3%.

Dit kwam door een stijging van de rekenrente. Het resultaat op de aandelenmarkten was juist negatief

De beleidsdekkingsgraad steeg in april van 122,3% naar 123,2%.

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. 

Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Per 1 januari 2022 is een gedeeltelijke toeslagverlening toegekend van 2,12%.

Zie voor meer informatie over de dekkingsgraad meters de pagina Financieel en de toelichting.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl