De dekkingsgraad in maart 2023

april 2023

2023 4 FEIT DEKKINGSGRAAD

De feitelijke dekkingsgraad daalde in maart van 126,6% naar 125,4% door een daling van de rente.
De stijging op de aandelenmarkten had een positief effect.

 

De beleidsdekkingsgraad daalde in maart van 130,0% naar 129,7%.
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. 

Meer lezen over de dekkingsgraad? Kijk op onze pagina financieel en de pagina toelichting op het verloop van de dekkingsgraad.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl