De dekkingsgraad in juni 2023

juli 2023

2023 7 FEIT DEKKINGSGRAAD

De feitelijke dekkingsgraad steeg in juni van 126,0% naar 128,8% door een positief resultaat op de aandelenmarkten. 
De rekenrente bleef over de maand nagenoeg gelijk.

De beleidsdekkingsgraad daalde in juni van 128,7% naar 128,4%. 
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden.

Lees ook de toelichting op het verloop van de dekkingsgraad.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl