Bericht van de beleggingscommissie

juni 2023

Even voorstellen                                                                                                                             

Vanaf 2023 bestaat de beleggingscommissie uit Margreet Verhoef, Ruud Kruijff en George Dessing. Margreet is sinds april 2022 voorzitter van de beleggingscommissie en bestuurslid van het pensioenfonds. 

Ruud is vanaf februari 2023 lid van de beleggingscommissie en sinds 1 januari 2021 voorzitter van het bestuur. George is vanaf 1 januari 2011 als onafhankelijk deskundige lid van de beleggingscommissie. Onafhankelijk betekent dat George verder geen rol heeft binnen het pensioenfonds. Natuurlijk wel binnen Wolters Kluwer als corporate treasurer.  Een van onze aandachtspunten is Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB).

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

Dit jaar hebben we al een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van MVB, waaronder het vaststellen van een nieuw MVB-beleid. Op onze website is de sectie over MVB ook bijgewerkt. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, Europese transparantiewetgeving) en het IMVB (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) convenant, maar vooral omdat we hopen zo duidelijker informatie over MVB aan onze deelnemers over te brengen. In 2022 gaven jullie in een enquête over MVB namelijk aan meer te willen weten over MVB; daar komen we graag in tegemoet.

Maar we zijn nog niet klaar. Zo onderzoeken we welke aanpassingen in de beleggingsportefeuille mogelijk zijn om op MVB te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de financiële ambities voor het pensioen van onze deelnemers. Dit jaar blijven we onze deelnemers informeren bij ontwikkelingen. Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen op pensioenfonds@wolterskluwer.com. We horen ook graag welke informatie onze deelnemers nog willen ontvangen.

Met hartelijke groet,

De beleggingscommissie  van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl