Bekijk de Voorlichtingsbrochure voor deelnemers 2022!

februari 2022

Deze week is de Voorlichtingsbrochure voor deelnemers aan de pensioenregeling gepubliceerd. Deze brochure is bestemd voor deelnemers aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. U kunt hierin belangrijke informatie over uw pensioen vinden; bijvoorbeeld hoe uw pensioen wordt opgebouwd, welke mogelijkheden er zijn als u met pensioen gaat en wat er zoal van u wordt verwacht.

In de brochure wordt beschreven wat de gevolgen zijn van bepaalde persoonlijke gebeurtenissen. Waar moet u op letten als u van werkgever wisselt? Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt?
Weet u hoe uw partnerpensioen en wezenpensioen is geregeld als u komt te overlijden?

De in deze brochure aangeboden pensioeninformatie is een vereenvoudigde versie van regelgeving en van het officiële pensioenreglement.

Wij hopen dat u na het lezen concludeert dat u pensioenwijzer bent!

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl