Arbeidsongeschiktheid en voortzetting pensioenopbouw

augustus 2021

Als u deelnemer bent (geweest) aan de pensioenregeling van Wolters Kluwer Nederland en te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor voortgezette pensioenopbouw zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen.

De regeling:
Dit is het geval als uw dienstverband met een bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland aangesloten Wolters Kluwer onderneming wordt beëindigd of in omvang verminderd, omdat u arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever zal dit dan melden aan het pensioenfonds en u ontvangt een bevestiging daarvan. De premievrije voortzetting duurt zolang en voor zover u arbeidsongeschikt bent. De details van de regeling zijn opgenomen in artikel 19 van het pensioenreglement.

Wat als u arbeidsongeschikt bent (geweest) maar geen premievrije voortzetting hebt (gehad)?
Bent u arbeidsongeschikt (geweest) en denkt u dat de hierboven genoemde regeling op u van toepassing had moeten zijn, dan kunt u contact opnemen met het pensioenbureau (pensioenfonds@wolterskluwer.com of 0570-648079 of Postbus 23 te 7400 GA Deventer).  Het pensioenbureau gaat dan samen met u bekijken of dit het geval is en zo nodig zal er “reparatie” met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl