Aanvangshaalbaarheidstoets 2021

mei 2021

Vanwege de wijziging van het strategisch beleggingsbeleid heeft SPWKN ervoor gekozen om in 2021 een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets (aHBT) uit te voeren.

Naar aanleiding van de ALM-studie 2020 is het risicoprofiel van de portefeuille verhoogd door de allocatie naar zakelijke waarden met 5%-punt te verhogen.

Het doel van de aanvangshaalbaarheidstoets 2021 is om te evalueren of de in 2015 vastgestelde grenzen aanpassing behoeven. Indien de ondergrenzen worden aangepast dient dit afgestemd te worden met sociale partners. Net als vorig jaar vallen de uitkomsten van de haalbaarheidstoets binnen de vastgestelde grenzen, zoals die in de aanvangshaalbaarheidstoets 2015 zijn bepaald. Het pensioenresultaat is gedurende 2020 afgenomen, belangrijke oorzaak van deze daling is de door DNB gepubliceerde scenarioset en een daarmee gepaard gaande verlaging van het toekomstige opbouwpercentage. De pensioenresultaten zijn hierdoor veel minder evenwichtig verdeeld over de leeftijden dan eerder het geval was.  Voor meer informatie kunt u de aanvangshaalbaarheidstoets inzien. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl