Actueel 

Nieuws vanuit het pensioenfonds

Hieronder vindt u het laatste nieuws van het pensioenfonds en een historisch overzicht in chronologische volgorde van eerder verschenen nieuwsberichten:

Actueel nieuws

Uitnodiging bijeenkomst over risicoprefentieonderzoek

april 2023

In mei zal het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland een zogenaamd “risico-preferentieonderzoek” (RPO) onder haar deelnemers gaan uitvoeren.
Het pensioenfonds is namelijk wettelijk verplicht om periodiek onder haar deelnemers uit te vragen hoe hun risicohouding is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de vraag welke risico’s deelnemers willen lopen met hun pensioen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl