Actueel 

Nieuws vanuit het pensioenfonds

Hieronder vindt u het laatste nieuws van het pensioenfonds en een historisch overzicht in chronologische volgorde van eerder verschenen nieuwsberichten:

Actueel nieuws

Jaarverslag 2020

juni 2021

Het jaarverslag van 2020 kunt u hier bekijken.  

Dit jaarverslag heeft een interactieve inhoudsopgave. Klik op de regel van het onderdeel dat u bekijken wil en ga direct naar de gewenste tekst! 

Aanvangshaalbaarheidstoets 2021

mei 2021

Vanwege de wijziging van het strategisch beleggingsbeleid heeft SPWKN ervoor gekozen om in 2021 een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets (aHBT) uit te voeren.

Naar aanleiding van de ALM-studie 2020 is het risicoprofiel van de portefeuille verhoogd door de allocatie naar zakelijke waarden met 5%-punt te verhogen.

Herstelplan 2021

februari 2021

Het pensioenfonds heeft in de maand februari 2021 het herstelplan geactualiseerd.

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2020 gestegen van 112,0% naar 112,5%, na een turbulent jaar waarin de feitelijke dekkingsgraad in de maand maart daalde tot 99,4% als gevolg van de coronacrisis. In de maanden daarna trad herstel op. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl