Actueel 

Nieuws vanuit het pensioenfonds

Hieronder vindt u het laatste nieuws van het pensioenfonds en een historisch overzicht in chronologische volgorde van eerder verschenen nieuwsberichten:

Actueel nieuws

De feitelijke dekkingsgraad is iets gedaald

augustus 2022

De feitelijke dekkingsgraad daalde in juli van 131,9% naar 131,0% door een daling van de rente. Herstel op de aandelenmarkten had een positief effect.

De financiële markten signaleren een mogelijke recessie door hoge inflatie en energieprijzen. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en frictie tussen de Verenigde Staten en China aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten. Een verdere daling van de aandelenmarkten, rekenrente en dekkingsgraad is mogelijk.

Jaarbericht 2022

augustus 2022

Het Jaarbericht juli 2022 is onlangs verstuurd. Hier kunt u het digitaal lezen!

In dit jaarbericht staat natuurlijk een overzicht van de cijfers uit het jaarverslag 2021 van het pensioenfonds. Maar hierin leest u ook wat Margreet Verhoef vertelt over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Onze directeur Krista Nauta stelt zich voor en brengt je op de hoogte van de veranderingen in de pensioenwereld en bij het pensioenbureau. Doen wij een oproep om deel te nemen aan het klantenpanel in november en kunt u kennismaken met de nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan. 

Uitkomst haalbaarheidstoets 2022

augustus 2022

Pensioenfondsen moeten jaarlijks met behulp van een haalbaarheidstoets toetsen of de pensioenregeling op basis van het vigerende beleggings- en risicobeleid op lange termijn de resultaten oplevert die het bestuur voor ogen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar behoud van koopkracht: kan de inflatie worden gecompenseerd en zijn de uitkomsten voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk? Om dit te kunnen beoordelen wordt er, rekening houdend met 10.000 door DNB voorgeschreven toekomstscenario’s, vooruitgerekend over een periode van 60 jaar. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl