Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. 

Ik ben werknemer

Ik ben ex-werknemer

Ik ben gepensioneerd

Volgende pensioenbetaling

15 mei

Actuele financiële informatie

Actueel

Ik zoek informatie

Contact

Actueel nieuws

OPROEP: Vul voor 4 juni het risicopreferentie onderzoek (RPO) in!

mei 2023

Weet je dat jouw pensioen voor 2/3 deel bestaat uit rendement dat het pensioenfonds behaalt op jouw ingelegde premie?
Dat doen we door beleggen. Het is daarom belangrijk dat je laat weten hoe jij naar financiële risico's kijkt. Doe daarom mee aan het RPO. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, stelt het pensioenfonds het beleggingsbeleid vast.

Status nieuw pensioenstelsel

2023 Pensioenstelsel
mei 2023

Wat gaat er veranderen in het Nederlandse pensioenstelsel en daardoor ook bij het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland? In dit informatiefilmpje legt Krista Nauta uit wat er gaat veranderen:

 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl