Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. 

Ik ben werknemer

Ik ben ex-werknemer

Ik ben gepensioneerd

Volgende pensioenbetaling

Actuele financiële informatie

Actueel

Ik zoek informatie

Contact

Actueel nieuws

Herstelplan 2021

februari 2021

Het pensioenfonds heeft in de maand februari 2021 het herstelplan geactualiseerd.

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2020 gestegen van 112,0% naar 112,5%, na een turbulent jaar waarin de feitelijke dekkingsgraad in de maand maart daalde tot 99,4% als gevolg van de coronacrisis. In de maanden daarna trad herstel op. 

Nieuwe voorzitter van het bestuur - Stichting Wolters Kluwer Nederland

Ruud Kruijff stelt zich voor

januari 2021

Hallo, mijn naam is Ruud Kruijff. Ik ben vanaf 1 januari 2021 voorzitter van uw pensioenfonds, als opvolger van Frans Jan van Buren.

Ik heb mijn hele loopbaan voor en bij pensioenfondsen gewerkt als adviserend en certificerend actuaris c.q. beleidsmedewerker pensioenen en geef nu invulling aan mijn ambitie om mijn kennis en kunde in te zetten als bestuurder van een pensioenfonds.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl

financiële informatie

Lorem ipsum dolor sit amet

ik zoek nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet

ik zoek informatie

Lorem ipsum dolor sit amet