Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. 

Ik ben werknemer

Ik ben ex-werknemer

Ik ben gepensioneerd

Volgende pensioenbetaling

Actuele financiële informatie

Actueel

Ik zoek informatie

Contact

Actueel nieuws

Verkiezing verantwoordingsorgaan (VO) pensioenfonds

mei 2022

In juli 2018 is de laatste verkiezing ten behoeve van het VO gehouden. De zittingsperiode van vier jaar van het huidige VO loopt dan ook af in 2022.  Voor het VO zullen op 1 juli 2022 verkiezingen gehouden worden. De procedure rond de verkiezingen is vastgelegd in het reglement VO. Het reglement staat op de website bij fondsstukken (item 6) en is op aanvraag te verkrijgen bij het pensioenbureau.

Samenstelling VO
Het VO bestaat uit tien personen. Een lid wordt aangewezen door de werkgever, twee leden gekozen door de actieve deelnemers, zes leden gekozen door de gepensioneerden en een lid door de gewezen deelnemers.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl