Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. 

Ik ben werknemer

Ik ben ex-werknemer

Ik ben gepensioneerd

Volgende pensioenbetaling

Actuele financiële informatie

Actueel

Ik zoek informatie

Contact

Actueel nieuws

Dekkingsgraad augustus 2022

september 2022

De feitelijke dekkingsgraad steeg in augustus van 131,0% naar 135,3% door een stijging van de rekenrente.

Een daling van de aandelenmarkten had een negatief effect.
De beleidsdekkingsgraad steeg in augustus van 126,1% naar 127,2%.

De feitelijke dekkingsgraad is iets gedaald

augustus 2022

De feitelijke dekkingsgraad daalde in juli van 131,9% naar 131,0% door een daling van de rente. Herstel op de aandelenmarkten had een positief effect.

De financiële markten signaleren een mogelijke recessie door hoge inflatie en energieprijzen. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en frictie tussen de Verenigde Staten en China aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten. Een verdere daling van de aandelenmarkten, rekenrente en dekkingsgraad is mogelijk.

Jaarbericht 2022

augustus 2022

Het Jaarbericht juli 2022 is onlangs verstuurd. Hier kunt u het digitaal lezen!

In dit jaarbericht staat natuurlijk een overzicht van de cijfers uit het jaarverslag 2021 van het pensioenfonds. Maar hierin leest u ook wat Margreet Verhoef vertelt over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Onze directeur Krista Nauta stelt zich voor en brengt je op de hoogte van de veranderingen in de pensioenwereld en bij het pensioenbureau. Doen wij een oproep om deel te nemen aan het klantenpanel in november en kunt u kennismaken met de nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan. 

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl